Tag Category

Proje Yönetim Danışmanlığı

Projelerimizde Microsoft Sure Step ve Odoo Proje Metodolojilerini kullanmaktayız. Hep sorgulayarak daima daha iyi olanı aramaktayız.

Odoo • Image and Text

 

Microsoft Dynamics Sure Step, Microsoft Dynamics çözümleri için geliştirilmiş; araçlar ve doküman şablonları ile desteklenen ve satıştan canlı kullanıma kadar kullanılabilecek bir proje gerçekleştirme metodolojisidir.

Microsoft Dynamics proje implementasyonu sırasında Sure Step adında yapısal bir yaklaşım sunulmaktadır. Bu yaklaşım proje performansını arttırır, riskleri minimize eder ve projede taraflar arasında iletişimi güçlendirir. Ayrıca takvime bağlılığı ve proje maliyetlerini kontrol altında tutar.


 

Odoo • Image and Text

Sure Step Metodolojisi proje implementasyonu aşamalarını 5 ana kapsamda ayırır;

Analiz: Projenin başladığı aşamadır. Satış öncesi analiz aşamasındaki bulguların devamı ve güncellenmesi niteliğindedir

Tasarım: İhtiyaçların çözüm ile ne şekilde karşılanabileceğinin tanımlandığı aşamadır.

Geliştirme: Varsa geliştirme ihtiyaçlarının üretildiği ve test edildiği aşamadır

Yaygınlaştırma: Üretilen çözümün müşterinin tüm lokasyonlarında kullanılabilir hale getirilmesi aşamasıdır

Operasyon: Proje canlı kullanıma geçişi ve sonrası aşamalarını içerir.